spacer.gif
Pensioenplan​

Met een pensioenplan wordt een kapitaal en/of een rente gestort aan de verzekerde zodra hij/zij de pensioenleeftijd bereikt.


Types van plannen

Het bedrag van het aanvullend pensioen zal afhangen van het type van pensioenplan en van de bijdragen die eraan besteed zijn. Er zijn 3 types van pensioenplan:

  1. Vaste prestaties, Defined benefits, of te bereiken doel
  2. Vaste bijdragen, Defined contribution, of vaste lasten
  3. Cash Balance

De financiële en sociale implicaties van die 3 systemen zijn verschillend. Indien u hierover meer info wenst, kan u ons contacteren.

 

De voordelen van een aanvullend pensioenplan zijn talrijk:


- In geval van faillissement van het bedrijf, behoudt de verzekerde zijn/haar verworven rechten op het reeds opgebouwde gedeelte van het contract.


- In geval van vervroegde uittreding, heeft de verzekerde de vrijheid te beslissen over de bestemming van het contract.


- Mogelijkheid voor de verzekerde om zijn/haar contract te verpanden met het oog op het waarborgen van een hypothecair krediet.


- Mogelijkheid om voorschotten te bekomen op de reserves van het contract voor de bouw, de verwerving, de verbouwing, de verbetering of de herstelling van een onroerend goed gelegen in de Europese Unie voor de loontrekkenden en in de Europese Economische Ruimte voor de zelfstandigen.