False


spacer.gif
Archieven
17/03/2014AG Ascento ontmoet Serge Fautré, CEO van AG Real Estate

Om de diversificatie van onze beleggingsportefeuille in de verf te zetten, legt Serge Fautré uit hoe AG Real Estate 15 % van het algemeen fonds beheert waarin de AG Ascento-contracten worden belegd. Daarnaast geeft Fautré ons zijn visie op de immobiliënmarkt en legt hij uit hoe AG Real Estate een belangrijke speler is geworden op het vlak van mobiliteit dankzij de samenwerking met Interparking.


We gingen op bezoek bij één van onze klanten, Alain Bustin, een gepassioneerd ultraloper en schrijver.  

Tot slot vinden de lezers in dit nummer onder de rubriek « Wist je dat ? » heel wat praktische informatie over MiFID, de schenkingsrechten in Vlaanderen, en de nieuwe regels m.b.t. de netto-inventariswaarde in tak 23. 

27/09/2013AG Ascento viert tienjarig bestaan

​Deze eindeloopbaanservice werd opgericht in 2003 en richt zich tot alle gepensioneerden en bruggepensioneerden van bedrijven die hun pensioenplan aan AG Employee Benefits toevertrouwd hebben. We blikken even terug op de nog jonge geschiedenis en de producten van AG Ascento.

 

In onze Ascento news n°12, wijden we ook een artikel aan de begunstigingsclausule. Het is een belangrijke clausule die correct geformuleerd moet worden om zichzelf en zijn naasten te beschermen. De internettip toont waar men deze clausule in zijn contract terugvindt en hoe men die eventueel kan wijzigen.

 
 
In het kader van deze jubileum hebben we onze eerste klant ontmoet. Deze gepensioneerde, die steeds zeer actief is gebleven, vertelt ons waarom hij zijn vertrouwen in onze producten blijft stellen.

 

12/04/2012​Smarter Business ( De Tijd - l'Echo) - maart 2013
In de eerste editie van deze reeks gaan we dieper in op verzekeringen gezondheidszorg.
Een hospitalisatieverzekering is in veel bedrijven standaard geworden. Maar welke andere mogelijkheden kan een werkgever aanbieden aan zijn werknemers? Welke aanvullende waarborgen bestaan er? 
  • Een ambulante verzekering (Ambucare Flexible) is zeker een interessante oplossing: het biedt bescherming tegen medische uitgaven buiten een ziekenhuisopname.
  • Vaak wordt over het hoofd gezien dat een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering geen levenslang contract is. Het is dan ook belangrijk dat een werknemer zich op voldoende jonge leeftijd beschermt voor later. Dankzij een verzekering als AG Care Vision kan een werknemer zijn leeftijd vastklikken en hoge toekomstige premies vermijden.
  • Een hospitalisatieverzekering is niet alleen een must voor grote ondernemingen, ook voor kmo’s is dit een belangrijke troef in de ‘war for talent.
22/03/2013De evolutie van de aandelenmarkten en de beleggingsstrategie
In onze Ascento News n°11  delen we u de financiële resultaten mee van AG Insurance voor 2012. Zij tonen aan dat AG Insurance een gezond bedrijf is, met een stevige solvabiliteitsmarge.
 
2012 werd uiteindelijk een goed beursjaar, maar wat kunnen we verwachten voor 2013?  Wim Vermeir, Chief Investment Officer AG Insurance & Ageas, geeft ons zijn standpunt.  Het economische klimaat toont positieve signalen, maar dit optimisme is geen garantie voor de toekomst.  Voorzichtigheid is daarom vereist, maar zeker geen inertie.
 
We geven ook een overzicht van onze verschillende tak 23 fondsen. Ook zij hebben in 2012 mooie prestaties geleverd. Het aanbod AG Ascento Free biedt echte opportuniteiten indien men bereid is om meer risico’s te nemen voor een beter rendement.
spacer.gif