spacer.gif
Terugbetaling van ambulante zorgen bekomen?

Maak het uzelf en uw werknemers gemakkelijker !


Verwijs uw werknemer naar onze website www.agemployeebenefits.be doelgroep "aangeslotene", rubriek "Een schadegeval aangeven?"

Overhandig uw werknemer ook het document

De aanvraag tot terugbetaling van amulante zorgen kosten   NL FR EN DE