spacer.gif
Welke taksen of bijdragen zijn verschuldigd op de premies voor de collectieve verzekering ambulante medische zorgen?

De premies van de collectieve verzekering ambulante zorgen (gewone dokters- en tandartsbezoeken, geneesmiddelen en dergelijke meer, die geen verband houden met een ziekenhuisopname) zijn onderworpen aan de verzekeringstaks van 9,25%.

Deze premies zijn echter vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.