spacer.gif
Hoe kan ik periodieke afkopen invoeren of wijzigen op een bestaand contract AG Ascento Free?

U kan op elk moment over uw kapitaal beschikken. De aanvraag dient steeds schriftelijk – per brief, fax of e-mail – te gebeuren via een formulier dat wij tot uw beschikking stellen. Uw aanvraag moet volgende gegevens bevatten: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw contractnummer, het gewenste bedrag, de frequentie van de storting en het rekeningnummer waarop het geld moet gestort worden.

 

Als uw kapitaal in meerdere fondsen werd geïnvesteerd, moet u ook verduidelijken in welk fondsen de afkoop moet uitgevoerd worden, en welke verhoudingen.

Als uw kapitaal in het fonds met basisrentevoet werd geïnvesteerd, worden de afkoopwaarde en de inhoudingen proportioneel afgehouden van de verschillende schijven van de reserve die overeenstemmen met de verschillende basisrentevoeten.

 

Het formulier voor de afkoop is beschikbaar via deze link : periodieke afkopen formulier.

U kan het document afdrukken, invullen en ons ondertekend terugsturen.

  • hetzij per fax op 02 664 76 10
  • hetzij per post naar AG Insurance - Team AG Ascento  - Emile Jacqmainlaan, 53 te 1000 Brussel

 

Wij voeren uw aanvraag uit zodra wij uw instructies ontvangen hebben.