spacer.gif
​B. De beleggingsformule met facultatieve regelmatige inkomsten : AG Ascento Free

Vooraleer u intekent op het product AG Ascento Free, vragen wij u om de precontractuele documenten hieronder te lezen (documenten met essentiële informatie en bijkomende nuttige informatie). In het kader van een belegging in tak 23 raden wij u ook aan de beheerreglementen van de betrokken fondsen te lezen. Die zijn beschikbaar in de rubriek ‘Wat zijn onze fondsen?​’. De startdatum voor de inwerkingtreding van deze documenten, staat in de documenten vermeld.


ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENTEN TAK 23-FONDSEN 

RAINBOW VIOLET
RAINBOW BLUE
​RAINBOW GREEN​
​RAINBOW INDIGO
​RAINBOW ORANGE​
RAINBOW RED​

RAINBOW ABSOLUTE RETURN FLEXIBLE ASSET ALLOCATION

 

 

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT TAK 21-FONDS
RAINBOW IVORY​

 

 

Andere nuttige info over Ascento Free

 

 

 

  ​​​​​​​​​​​​​​​​Wat is AG Ascento Free​ ?
  Hoe worden de kapitalen beheerd in AG Ascento Free ?
  Zijn de keuzes die ik gemaakt heb in de formule AG Ascento Free definitief ?
  Blijft mijn kapitaal dat ik belegd heb in AG Ascento Free, op ieder ogenblik beschikbaar ?
  Kan ik meerdere contracten AG Ascento Free afsluiten ?
  Wat is de duur van een contract AG Ascento Free ?
  Kan ik slechts een deel van mijn groepsverzekeringskapitaal beleggen of omgekeerd, een aanvullend kapitaal investeren ?
  Is AG Ascento Free te vergelijken met een spaarrekening bij de bank ?
  Bieden de contracten AG Ascento Free het recht op een winstdeelname ?
  Kan men de intresten op een contract AG Ascento Free innen wanneer men wil?
  Zijn er instapkosten op een contract AG Ascento Free ?
  ​Zijn er beheerskosten op een contract AG Ascento Free?
  Zijn er uitstapkosten op een contract AG Ascento Free ?
  Zijn er kosten voor de transfer van een fonds naar een ander binnen de formule AG Ascento Free ?
  Welke belasting is van toepassing op AG Ascento Free ?
  Hoe wordt de roerende voorheffing berekend ?
  Is de taks van 2 % verschuldigd ?
  Waarin voorziet mijn contract in geval van overlijden ?
  Wie kan ik aanduiden als begunstigde ?
  Is het mogelijk om aan successieplanning te doen ?
  Welke tarieven zijn van toepassing inzake successierechten ?
  ​Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  ​​Zijn uw fondsen op een duurzame manier geïnvesteerd?​