spacer.gif
Wat gebeurt er in geval van overlijden in het kader van de rente AG Ascento Life ?
Een door u aangeduide persoon kan, volgens uw keuze, een voortzetting van de rente genieten na uw overlijden. Dit noemt men de overdraagbaarheid van de rente.

- Overdraagbare rente : bij het overlijden van de onderschrijver, blijft de rente verder uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde, volgens een verhouding bepaald bij het begin van het contract. Bij het overlijden van de begunstigde, wordt de rente niet langer uitgekeerd.

- Niet-overdraagbare rente : de rente wordt niet langer uitgekeerd bij het overlijden van de onderschrijver.