spacer.gif
Is de taks van 2% bij de onderschrijving verschuldigd in geval van een lijfrente ?
De taks van 2 % is niet verschuldigd indien de rente samengesteld is uit kapitalen die afkomstig zijn van volgende bronnen :

- 2de pijler (groepsverzekering, Individuele pensioentoezegging, persoonlijke verderzetting, pensioenfonds, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of RIZIV)

- individuele levensverzekeringscontracten die een belastingvermindering hebben genoten in het kader van het langetermijnsparen.