spacer.gif
Wat is een lijfrente ?
Een lijfrente staat voor een inkomen dat gewaarborgd is zolang u in leven bent. In ruil van uw kapitaal, keert de verzekeringsmaatschappij u een rente uit.
AG Ascento Life is een rentecontract dat u de mogelijkheid biedt de totaliteit of een gedeelte van het kapitaal van uw groepsverzekering bij AG Employee Benefits om te zetten in een lijfrente.