spacer.gif
A. De formule lijfrente : AG Ascento Life

Voor meer informatie, neem contact met uw gebruikelijke correspondent of met ons team AG Ascento.

 ​

  Wat is een lijfrente ?
  Welk belastingstelsel is er van toepassing op de lijfrente ?
  Is de taks van 2% bij de onderschrijving verschuldigd in geval van een lijfrente ?
  Zijn er instap- of uitstapkosten op de lijfrente AG Ascento Life ?
  Zijn mijn keuzes in de formule AG Ascento Life definitief ?
  Kan ik enkel een deel van mijn groepsverzekeringskapitaal in een rente omzetten of, omgekeerd eventueel ook een aanvullend kapitaal omzetten in een rente ?
  Met welke periodiciteit wordt de rente AG Ascento Life betaald ?
  Ontvang ik een winstdeelname op mijn rente AG Ascento Life ?
  Wat gebeurt er in geval van overlijden in het kader van de rente AG Ascento Life ?
  Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanva​arding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  ​​Zijn uw fondsen op een duurzame manier geïnvesteerd?