spacer.gif
Carenstijd
De periode die begint op de dag vastgesteld door de geneesheer als het begin van de economische invaliditeit en waarvan de duur vastgesteld is in de bijzondere voorwaarden. Tijdens deze periode zijn de prestaties niet verschuldigd door AG Employee Benefits. Wanneer een periode van economische invaliditeit gevolgd wordt door een nieuwe periode, veroorzaakt door een andere ziekte of ongeval, geldt een nieuwe carenstijd.