spacer.gif
Niet-geplande of spoedopname met Medi-Assistance

Op het kaartje dat u ontvangen hebt staat heel wat nuttige info, zoals bv het telefoonnummer van Medi-Assistance dat u kan bellen indien u bent opgenomen in een ziekenhuis.

 

1. U, één van de familieleden of een personeelslid van het ziekenhuis neemt contact op met ons service center: De beheerder zal u op basis van de gegevens op de kaart alle informatie kunnen verschaffen over uw waarborgen, bevestigen of uw ziekenhuisopname al dan niet ten laste zal worden genomen en u eventueel het derdebetalerssysteem toekennen.

 

2. Het ziekenhuis ontvangt op de eerst volgende werkdag een bevestigingsbrief, indien aan alle voorwaarden is voldaan.

 

3. Voor de aanvullende diensten van Medi-Assistance doen wij beroep op onze bijstandsverlener Inter Partner Assistance. Zij organiseren de bijkomende diensten op uw aanvraag. Hun gegevens zijn terug te vinden op de bevestigingsbrief. Tijdens de postperiode moeten de diensten ten laatste binnen de 30 dagen volgend op het einde van de ziekenhuisopname aangevraagd worden.