spacer.gif


Vragen / antwoorden
 Dagelijks beheer
 Fiscaliteit
 Vertrek aangeslotene
 Einde aansluiting groepsverzekering
 Einde loopbaan

Dagelijks beheer

Hospitalisatieverzekering: hoe kan ik mijn premie bij voortzetting, na verlies van de beroepsgebonden dekking, beperken? (AG Care Vision)
Hoe word ik op de hoogte gehouden van mijn groepsverzekeringscontract?
Wat zijn de gevolgen als mijn werkgever het groepsverzekeringsplan wijzigt ?
Wat als ik overstap van een voltijdse naar een deeltijdse baan of omgekeerd ?
Wat als ik langdurig ziek ben ?
Kan ik mijn aanvullend pensioen vervroegd opnemen?
e-volulife: kan de aangeslotene het groepsverzekeringsplan gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een woning ?

Fiscaliteit

Hoe wordt het kapitaal leven van mijn groepsverzekering belast?
Hoe worden de uitkeringen voor ambulante medische zorgen fiscaal behandeld?
Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborg gezondheidszorg fiscaal behandeld ?
Hoe worden de uitkeringen bij hospitalisatie fiscaal behandeld ?
Hoe worden de uitkeringen bij invaliditeit fiscaal behandeld ?
Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborg leven of de waarborg overlijden fiscaal behandeld ?
Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborg invaliditeit fiscaal behandeld ?
Hoe wordt het kapitaal overlijden van de groepsverzekering belast ?

Vertrek aangeslotene

Ziekteverzekering: kan ik mijn collectieve verzekering gezondheidszorg (individueel) voortzetten?
Groepsverzekering (leven/overlijden): wat te doen met uw verworven reserves ?

Einde aansluiting groepsverzekering

Over welke situatie gaat het?
Geniet ik nog van een overlijdensdekking als ik niet meer aangesloten ben bij de pensioentoezegging?
Welke keuze kan ik maken?
Welke impact heeft de keuze voor een overlijdensdekking op het bedrag van mijn aanvullend pensioen?
Binnen welke termijnen moet ik het keuzeformulier terugsturen?
Kan ik op een later ogenblik kiezen voor de mogelijkheid van een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserves?
Bijkomende vragen?

Einde loopbaan

Ziekteverzekering: kan ik mijn collectieve verzekering gezondheidszorg (individueel) voortzetten?
Vereffening van mijn Pensioenverzekering
Belegging van mijn kapitaal
Toegang tot de dienstverlening AG Ascento