spacer.gif
Welk bedrag ga ik innen van mijn groepsverzekering ?
Op de informatiefiche met betrekking tot uw groepsverzekering die u ieder jaar ontvangt  (« Fiche Employee Benefits »), staat het brutobedrag dat u ontvangt op de einddatum van het contract.

Een berekening wordt gemaakt op het bruto groepsverzekeringskapitaal om het nettokapitaal te bekomen, dat u uiteindelijk ontvangt.

Indien u uw kapitaal int vóór de datum die voorzien is in uw contract of indien u het exacte nettobedrag wenst te kennen dat men u verschuldigd is, dan kan u zich wenden tot de dienst Human Resources van uw werkgever die de gegevens zal opvragen bij AG Employee Benefits.