spacer.gif

Binnen welke termijnen moet ik het keuzeformulier terugsturen?

Als u kiest voor de mogelijkheid om van een overlijdensdekking te genieten die overeenstemt met uw verworven reserves, moet u binnen de 30 dagen uw keuzeformulier terugsturen. Als u het keuzeformulier niet of niet tijdig hebt teruggestuurd, wordt er verondersteld dat u niet hebt gekozen voor deze mogelijkheid. Uw verworven reserves blijven in de groepsverzekering bij AG Employee Benefits zonder enige wijziging. U kan dus uw overlijdensdekking verliezen.


Als u de termijn van 30 dagen hebt laten verstrijken, beschikt u op wettelijke basis over een bijkomende termijn van 11 maanden om alsnog voor deze mogelijkheid te kiezen. U kan daarvoor hetzelfde keuzeformulier gebruiken.