spacer.gif
Over welke situatie gaat het?

U voldoet niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden van uw groepsverzekering (zonder dat uw arbeidsovereenkomst beëindigd wordt) en krijgt de keuze om van een overlijdensdekking te genieten die overeenstemt met uw verworven reserves (overeenkomstig artikel 33/1, §1, tweede lid Wet Aanvullende Pensioenen)


Het gaat om werknemers die een lopende arbeidsovereenkomst hebben, maar niet meer beantwoorden aan de aansluitingsvoorwaarden van de pensioentoezegging. In hoofdzaak zijn het personen die van personeelscategorie veranderen. Bijvoorbeeld, wanneer een bediende kaderlid wordt en niet langer voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van zijn initiële toezegging, wordt zijn aansluiting aan de pensioentoezegging voor bedienden beëindigd.