spacer.gif
Een optimaal rendement dankzij e-Benefits

Een gewaarborgd rendement voor uw premies: de premies met betrekking tot de verzekerde risicowaarborgen (overlijden en/of overlijden door ongeval en/of invaliditeit en/of premievrijstelling) worden afgetrokken van het voorafbepaalde budget.

Het saldo wordt vervolgens belegd, in de meeste gevallen in een fonds met gewaarborgd rendement*. U hebt dan ook de zekerheid een aanvullend pensioen te genieten.


Een bijkomend rendement voor uw winstdeelname: de beleggingen van uw premies verricht in het fonds met gewaarborgd rendement brengen ieder jaar een winstdeelname op.

Die kan op haar beurt belegd worden in een tak 21 of 23 beleggingsfonds, dat u kunt kiezen op basis van uw beleggersprofiel. U geniet hierop dan ook een bijkomend rendement.

* in bepaalde gevallen, in hoofdzaak voor de bonusplannen, laten de werkgevers hun werknemers de mogelijkheid dit saldo te beleggen in één of meerdere fondsen tak 23.