spacer.gif
Loonsverhoging of een groepsverzekering?

 

 

Cijfervoorbeeld:


Jan, uw medewerker, is 35 jaar en verdient 28.424 EUR per jaar (brutoreferentiesalaris: 2.200 EUR x 12,92).
U beslist om hem een loonsverhoging te geven van 100 EUR bruto per maand (wat u 135 EUR kost).
Indien u hetzelfde bedrag stort in Pension@work is dat voor Jan veel voordeliger. Het bewijs:

 

 

Bij eenzelfde investering voor u (135 EUR) is het nettovoordeel voor Jan met Pension@work bijna
drie keer zo groot
(119,39 EUR tegenover 43,72 EUR)!

 

 

Welk kapitaal heeft Jan dan opgebouwd op pensioenleeftijd?

 

 

Om op pensioenleeftijd hetzelfde nettokapitaal te verkrijgen van 64.550,30 EUR, zou Jan zijn nettoloonsverhoging
aan een jaarlijkse nettorentevoet van 8,30 % moeten beleggen.

  

Dit voorbeeld is gebaseerd op een 35-jarige werknemer met een referentiesalaris van 28.424,00 EUR (12,92 x 2.200). Een maandelijkse loonsverhoging van 100 EUR komt overeen met 92,88 EUR verhoging op het maandloon en op het vakantiegeld: 100 x 12 = 92,88 x 12,92. De beroepskosten zijn forfaitair berekend. De loonsverhoging valt in de schijf van 45 % personenbelasting. We veronderstellen dat de gemeentetaks 7 % is en dat de werknemer actief blijft tot 65 jaar. De jaarlijkse investering in de groepsverzekering wordt volledig aangewend voor leven. We gaan uit van een totale kost van 6 % op de groepsverzekering. Als basisrentevoet nemen we 3,25 % met een jaarlijkse winstdeelname van 0,75 %. De winstdeelname is niet gewaarborgd en wordt jaarlijks bepaald in functie van de resultaten van het fonds «Top Life 99».