spacer.gif
Types van cafetariaplannen​

Het bedrag van het aanvullend pensioen is afhankelijk van het type van pensioenplan en de bijdragen die erop zijn gestort.

 

In de pensioenplannen van het Defined Contribution type wordt het pensioen berekend op basis van de gestorte bijdragen en het rendement van die bijdragen. Het bedrag van de bijdragen die in het kader van de pensioentoezegging betaald moeten worden, ligt bij voorbaat vast, bijv. 2% van het loon.

 

De WAP legt een gewaarborgd rendement op, dat verschillend is voor de persoonlijke bijdragen van de werknemer en de werkgeversbijdragen. Voor de werkgeversbijdragen moet het gegarandeerd rendement 3,25% bedragen, voor de persoonlijke bijdragen 3,75%.

 

In de pensioenplannen van het Cash Balance type wordt op bepaalde vervaldagen aan de aangeslotene een  forfaitair spaarbedrag toegewezen, dat aan een vooraf bepaald rendement wordt gekapitaliseerd.
Enerzijds beschikt de werknemer dus over een garantie omtrent het kapitaal dat hij bij zijn pensionering zal ontvangen, en anderzijds zorgt de onderneming voor de financiering van het plan, zonder ooit één euro te veel te moeten uitgeven.

 

De financiële en sociale implicaties van beide systemen zijn verschillend. Neem gerust contact met ons op voor alle verdere inlichtingen in dat verband.