Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten


spacer.gif
Onze sectorplannen

De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) heeft een aantal doelstellingen, waaronder het aanmoedigen van de tweede pijler in het kader van sectorovereenkomsten.
Deze wet verleent de Paritaire Comités de mogelijkheid te voorzien in aanvullende pensioenen in een duidelijk afgelijnd juridisch en fiscaal kader en door middel van sectorale stelsels.

 

 

Doelstellingen

 
De regeringsinitiatieven stimuleren een veralgemening in de opbouw van een aanvullend pensioen te veralgemenen.
Daarom komen, tijdens sectoronderhandelingen, steeds meer sectorplannen tot stand voor de arbeiders, en in mindere mate voor de bedienden.
Voor diegenen die nog niet gedekt zijn door een bedrijfsplan is dit een belangrijke kans.
Bovendien zijn steeds meer sectoren vragende partij om hospitalisatieverzekeringen af te sluiten.

 

De verzekeringsnemer is het Paritair Comité of subcomité.

 

De verzekerden zijn alle de werknemers die vallen onder het stelsel dat werd bepaald door een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).

 

Waarborgen

 

  • Pensioen: een kapitaal en/of renten worden uitgekeerd aan de verzekerde zodra hij de pensioenleeftijd bereikt.
  • Overlijden: indien de verzekerde overlijdt vóór de pensioenleeftijd, hebben de begunstigden de keuze tussen rente en kapitaal.
  • Hospitalisatie: Dankzij de hospitalisatieverzekering genieten de werknemers een kwaliteitsverzekering in geval van hospitalisatie.

 

De financiering van de groepsverzekering gebeurt door middel van patronale premies.

 

 

Fiscaliteit van de premies

 

 

Fiscaliteit van de prestaties

 

 


AG Insurance: een aangepast beheersysteem