spacer.gif
Pensioen en Overlijden

Tegenwoordig zijn de voordelen in verband met pensioenen een must geworden in het verloningspakket van uw medewerkers. Uit een enquête die wij voerden bleek immers dat 94% van de ondernemingen met meer dan 200 werkernemers in België, dergelijke voordelen aanbieden aan hun medewerkers.

 

Een reeks regeringsmaatregelen, zoals de wet op de aanvullende pensioenen of het generatiepact, hebben gevoelig bijgedragen tot de bewustwording van onze medeburgers dat een aanvullend pensioen de dag van vandaag onontbeerlijk is.

 

De regering heeft de sectorale en de bedrijfsplannen bevoordeeld via belangrijke fiscale en parafiscale voordelen. Op deze manier wil zij de ontwikkeling van de aanvullende pensioenen stimuleren.

 

Bij AG Employee Benefits beheren wij dagelijks de pensioenplannen van meer dan 4.000 ondernemingen. Vandaar dat wij een uitstekend zicht hebben op de voordelen die aangeboden worden, niet alleen op de markt, maar ook per sector.

 

Ter informatie, de werkgevers vullen heel vaak hun dekkingen Pensioen en Overlijden aan met een dekking premievrijstelling. Bij het uittekenen van het plan zijn de toezeggingen in het type vaste bijdragen, en meer in het bijzonder de cafetariaplannen, tegenwoordig de meest gewaardeerde.

 

AG Employee Benefits biedt u de keuze tussen alle types pensioenplannen, evenals een goed georganiseerd beheer en duidelijke informatie.
Om te beantwoorden aan uw wensen in verband met de arbeidsvoorwaarden, zullen wij voor u de meest adequate oplossingen uitwerken.