spacer.gif
Doelstellingen van een sectorplan

De regeringsinitiatieven stimuleren een veralgemening in de opbouw van een aanvullend pensioen te veralgemenen.

 

Daarom komen, tijdens sectoronderhandelingen, steeds meer sectorplannen tot stand voor de arbeiders, en in mindere mate voor de bedienden.


Voor diegenen die nog niet gedekt zijn door een bedrijfsplan is dit een belangrijke kans.

 

Bovendien zijn steeds meer sectoren vragende partij om hospitalisatieverzekeringen af te sluiten.