spacer.gif
Doelstellingen van een bonusplan
  • Uw werknemers in staat stellen gebruik te maken van de gunstige (para)fiscaliteit van de aanvullende pensioenen.

 

 

  • Als uw werknemer in het kader van een e-volulifeplan liever een direct financieel voordeel krijgt op een fiscaal gunstige wijze, kan u hem voorstellen een voorschot op te nemen zijn bonusplan. Dit is ook geldig in het kader van een Classical Lifeplan, maar onder andere voorwaarden. Contacteer ons gerust voor verdere inlichtingen.