spacer.gif
De wettelijke uitkeringen in geval van ziekte of ongeval zijn erg beperkt

Voor de hogere lonen…
- de wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid worden berekend op basis van het basisloon, tenzij dit hoger is dan het RIZIV-plafond. Wie meer verdient dan dat plafond, zal voor het deel erboven niks ontvangen van zodra hij afhankelijk wordt van deze uitkeringen. (Naast het RIZIV-plafond is ook de gezinstoestand van de betrokkene bepalend voor het bedrag van de wettelijke tegemoetkoming).
- hoe meer het totale jaarsalaris van de werknemer het RIZIV-plafond overschrijdt, hoe groter het gedeelte waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming voorzien is, dus hoe groter het inkomensverlies.

 

maar ook voor lagere looncategorieën…
Voor een werknemer die op jaarbasis minder verdient dan het RIZIV-plafond, wordt de wettelijke uitkering berekend op basis van zijn werkelijk basisloon. Ook hier is de gezinstoestand bepalend voor het bedrag van de uitkering.