spacer.gif
Invaliditeit

In België wordt 1 op 20 personen getroffen door arbeidsongeschiktheid, 1 op 4 Belgen raakt depressief in de loop van zijn leven (cijfers RIZIV). Indien één van uw medewerkers het slachtoffer wordt van arbeidsongeschiktheid, kan dit voor hem zowel sociale als financiële gevolgen meebrengen. De wettelijke tussenkomsten in geval van ziekte of ongeval, zijn immers begrensd.

Om deze redenen bestaat er een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Deze biedt het personeelslid dat arbeidsongeschikt wordt, de mogelijkheid om zijn levensstandaard te behouden via een financiële aanvulling op de wettelijke vergoedingen.

Onze collectieve verzekering Gewaarborgd Inkomen onderscheidt zich door zijn ruime waaier aan oplossingen, die de tussenkomst van de sociale zekerheid compenseren. Anderzijds biedt zij, in geval van arbeidsongeschiktheid door psychische stoornissen, een daadwerkelijke hulp, via haar dienst psychosociale ondersteuning.

Naast het niet te onderschatten inkomstenverlies, kan een arbeidsongeschiktheid eveneens gevolgen hebben voor het bovenwettelijk pensioen van uw medewerkers. Daar de medewerker geen loon meer ontvangt, worden er ook geen premies meer betaald voor de groepsverzekering. Concreet betekent dit :

• Dat zijn dekking in geval van overlijden niet meer verzekerd is
• Dat het sparen voor zijn bovenwettelijk pensioen stopgezet werd

De dekking « Premievrijstelling» komt tegemoet aan deze nadelen. Tijdens de invaliditeitsperiode blijft AG Employee Benefits de premies doorbetalen die normaal zouden moeten gestort worden voor de groepsverzekering.