spacer.gif
Onze oplossingen

Maak uw keuze uit onze waaier aan oplossingen:

 

  • 0nze oplossing voor de ondernemingen: U bent werkgever en u wenst een pensioenplan, een hospitalisatieverzekering, een waarborg overlijden (door ongeval), een rente in geval van invaliditeit of een verzekering premievrijstelling in te stellen.

  • e-volulife, ons cafetariaplan: U bent werkgever en u wenst een pensioenplan op te zetten dat uw werknemers een grote vrijheid laat. U bepaalt zelf het budget en de eventuele opties voor de luiken pensioen, invaliditeitsverzekering, overlijden door ongeval en premievrijstelling. Uw loontrekkenden kiezen vrij de opdeling van hun budget, met inachtneming van de regels van uw cafetariaplan.

  • Collectief beheer:  onze oplossing die ervoor zorgt dat uw plan op flexibele en transparante wijze wordt gefinancieerd.

  • Pension@work:  U bent een KMO-bedrijfsleider en u wenst een pensioenplan op te zetten dat uw werknemers voorziet van een interessant extralegaal pensioen en tegelijk voor uw KMO een aantal onmiddellijke voordelen oplevert.

  • Onze sectorplannen: U vertegenwoordigt een sector en u wenst een pensioenplan of een hospitalisatieverzekering in te stellen.

  • Brugpensioenplan: Een eenvoudige en doeltreffende oplossing voor u als werkgever : één enkele betaling om u te kwijten van de administratieve en financiële verplichtingen verbonden met de brugpensioenen.

  • Bonusplan: Het betreft een groepsverzekering om bepaalde bijzonder performante werknemers te belonen: de premie die u in dit plan stort is gebonden aan de resultaten van uw bedrijf.

  • Individuele pensioentoezegging: U wenst de prestaties van een of meer van uw zelfstandige bedrijfsleiders en/of gesalarieerde top managers in het bijzonder te verlonen.

  • Onze oplossing voor werknemers aan het eind van hun loopbaan: Dankzij AG Ascento kan de werkgever zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot het loopbaaneinde van zijn werknemers overdragen aan AG Employee Benefits, zijn pensioenpartner. Deze dienstverlening biedt bovendien een efficiënte en concrete ondersteuning aan de toekomstig gepensioneerden, dankzij het op maat gesneden advies dat zij kunnen krijgen bij onze pensioenspecialisten. 

  • Oplossingen voor Organisme voor Financiering van Pensioenen (OFP): Uw pensioenplan wordt beheerd door een OFP (voorheen pensioenfonds). U wenst evenwel gebruik te maken van de knowhow en de ervaring van AG Insurance bij het beheer van pensioenplannen.