spacer.gif
Waarborgen van een Individuele Pensioentoezeggingsplan​

Voor de bedrijfsplannen bieden wij u een volledige dienstverlening voor het administratief, financieel en actuarieel beheer, de boekhouding, de uitkering van de kapitalen en van de renten aan de begunstigden, oplossingen voor uw medewerkers aan het eind van hun loopbaan, …


Deze dienstverlening biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van een of meer van de volgende waarborgen:

  • Pensioen: met Classical Life worden een kapitaal en/of renten uitgekeerd aan de verzekerde zodra hij/zij de pensioenleeftijd bereikt.
  • Overlijden: in geval van overlijden vóór de  pensioenleeftijd, wordt een kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden van de verzekerde.
  • Overlijden ten gevolge van een ongeval: de erfgenamen van de werknemer ontvangen een bijkomend kapitaal in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval.
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Premievrijstelling: in geval van arbeidsongeschiktheid van één van uw medewerkers, wordt de betaling van de premies van zijn groepsverzekering ten laste genomen door de verzekeraar.  

Contacteer ons gerust voor verdere inlichtingen.