spacer.gif
Waarborgen van een ondernemingsplan

Voor de bedrijfsplannen bieden wij u een volledige dienstverlening voor het administratief, financieel en actuarieel beheer, de boekhouding, de uitkering van de kapitalen en van de renten aan de begunstigden, oplossingen voor uw medewerkers aan het eind van hun loopbaan, …


Deze dienstverlening biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van een of meer van de volgende waarborgen:

  • Pensioen: met Classical Life worden een kapitaal en/of renten uitgekeerd aan de verzekerde zodra hij/zij de pensioenleeftijd bereikt.
  • Overlijden: in geval van overlijden vóór de  pensioenleeftijd, wordt een kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden van de verzekerde.
  • Overlijden ten gevolge van een ongeval: de erfgenamen van de werknemer ontvangen een bijkomend kapitaal in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval.
  • Hospitalisatie: met HospiCare genieten uw medewerkers een kwaliteitswaarborg in geval van hospitalisatie. Dit kan aangevuld worden met AmbuCare, een verzekering ambulante zorgen zodat uw werknemers kunnen genieten van een complete dekking van hun medische kosten.
  • Arbeidsongeschiktheid: met Income Care ontvangt de verzekerde in geval van ziekte, zwangerschap of ongeval een vervangingsinkomen. 
  • Premievrijstelling: in geval van arbeidsongeschiktheid van één van uw medewerkers, wordt de betaling van de premies van zijn groepsverzekering ten laste genomen door de verzekeraar.  

Om u te helpen bij het communiceren van de veranderingen in verband met uw plan of in verband met uw personeel, stellen we u ons informaticaplatform AG EB Online ter beschikking.