spacer.gif
Fiscaliteit van de hospitalisatieverzekeringspremies
  • De betaalde premies zijn niet aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever. Ze vormen geen belastbaar voordeel voor de werknemer. Ze zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdrage.

 

  • De verzekeringstaks bedraagt 9,25% van de totale premie.

 

  • Een bijdrage van 10% wordt geïnd ten voordele van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage).