spacer.gif
Individuele pensioentoezegging

Met een individuele pensioentoezegging biedt u uw beste managers en zelfstandige bedrijfsleiders de mogelijkheid hun aanvullend pensioen te optimaliseren.

 

Bovendien kan u individuele medewerkers extra belonen en fideliseren op een fiscaal gunstige manier.

 

 

Doelstelling van een individuele pensioentoezegging
 
Aan uw loontrekkende of zelfstandige topmedewerkers een optimaal pensioen tweede pijler op maat aanbieden. Eventueel aangevuld met extra waarborgen in geval van hospitalisatie, overlijden of arbeidsongeschiktheid.
 
Zowel voor de onderneming/vennootschap als voor de begunstigde is de individuele pensioentoezegging het fiscaal betere alternatief voor een loonsverhoging of verhoging van de bezoldiging.
Als uw werknemer in het kader van een e-volulifeplan liever een direct financieel voordeel krijgt op een fiscaal gunstige wijze, kan u hem voorstellen een voorschot op zijn individueel pensioentoezeggingsplan op te nemen. Dit is ook geldig in het kader van een Classical Lifeplan maar onder andere voorwaarden. Contacteer ons gerust voor verdere inlichtingen.
 

 

 

Verzekeringsnemer


De verzekeringsnemer van een individuele pensioentoezegging is het bedrijf.

 

 

 

Verzekerden
 
Een individuele pensioentoezegging kan, mits rekening houdend met het wettelijk kader, onderschreven worden voor elke, door u gekozen, individuele medewerker.
 
Wettelijk kader:
Het toekennen van een individuele pensioentoezegging wordt door de wetgever toegestaan indien aan volgende voorwaarden voldaan is:
 • voor de loontrekkenden:
  • als in de onderneming voor alle werknemers een aanvullend pensioenstelsel bestaat;
  • indien de IPT niet wordt toegekend in de laatste drie jaar voor het pensioen of brugpensioen.
 • voor de zelfstandigen:
  • als de beroepsactiviteit uitgeoefend wordt in het kader van een vennootschap;
  • als de zelfstandige een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt.

 

 

Waarborgen van een Individuele Pensioentoezeggingsplan​

 
Voor de bedrijfsplannen bieden wij u een volledige dienstverlening voor het administratief, financieel en actuarieel beheer, de boekhouding, de uitkering van de kapitalen en van de renten aan de begunstigden, oplossingen voor uw medewerkers aan het eind van hun loopbaan, …

Deze dienstverlening biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van een of meer van de volgende waarborgen:
  • Pensioen: met Classical Life worden een kapitaal en/of renten uitgekeerd aan de verzekerde zodra hij/zij de pensioenleeftijd bereikt.
  • Overlijden: in geval van overlijden vóór de  pensioenleeftijd, wordt een kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden van de verzekerde.
  • Overlijden ten gevolge van een ongeval: de erfgenamen van de werknemer ontvangen een bijkomend kapitaal in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval.
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Premievrijstelling: in geval van arbeidsongeschiktheid van één van uw medewerkers, wordt de betaling van de premies van zijn groepsverzekering ten laste genomen door de verzekeraar.  
Contacteer ons gerust voor verdere inlichtingen.


 

 

Financiering van een individuele pensioentoezegging

 
De financiering van een individuele pensioentoezegging gebeurt door middel van patronale premies.
 
Bovenop de patronale premies is het mogelijk persoonlijke aanvullende stortingen te doen.

 Fiscaliteit van de premies

 

Fiscaliteit van de prestaties

 

AG Employee Benefits beheert de Individuele Pensioentoezeggingen onder andere in het kader van haar concept e-volulife.