spacer.gif
Vaste bijdragen

In de pensioenplannen van het type «Vaste bijdragen», wordt het pensioen berekend op basis van de gestorte bijdragen en van het rendement verkregen op die bijdragen.

 

Het totaal van de bijdragen die gestort dienen te worden in het kader van de pensioentoezegging wordt bij voorbaat bepaald, bv. 2% van het salaris.


De WAP bepaalt dat de werkgever verplicht is om een gewaarborgde rendement (WAP garantie ) te garanderen op de premies die gestort worden in het kader van een pensioensbelofte. De WAP garantie betreft de planen ‘vaste bijdragen’ vroeger benoemd ‘defined contributions’ even als de planen Cash Balance. Voor de plannen met een doelsysteem, of ´defined benefits´, vallen enkel de persoonlijke bijdragen onder de toepassing van het minimum WAP-rendement.

Vanaf 1 januari 2016, is de rendementswaarborg ten laste van de werkgever variabel en afhankelijk van het gemiddeld rendement van de OLO’s op 10 jaar over de laatste 24 maanden. Het gaat om één enkel percentage bedragen dat zal evolueren naargelang de rendementen op de markten, met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%.