spacer.gif
Vaste prestaties
In geval van pensioenplan van het type «Vaste prestaties», wordt het bedrag van de prestatie (in kapitaal of in rente) dat de verzekerde zal ontvangen op de vervaldag vastgesteld vanaf de uittreding, bijv. een rente gelijk aan 70% van het laatste salaris waarvan het wettelijk pensioen wordt afgetrokken.