spacer.gif
... een aanvullende waarborg dringt zich op!

U hebt er alle belang bij dat uw werknemer niet in een negatieve spiraal van gezondheids- en financiële zorgen terechtkomt. Ook de andere medewerkers putten hieruit motivatie. Hetzelfde had hen immers kunnen overkomen.

 

Bij arbeidsongeschiktheid, garandeert de verzekering Gewaarborgd Inkomen u zekerheid van inkomen. Zij vult dan de (bescheiden) inkomsten van de wettelijke uitkeringen van de sociale zekerheid aan. Zo kan uw werknemer zijn financiële verplichtingen met een gerust gemoed blijven naleven.
 

Het gewaarborgd inkomen voorziet in een uitkering vanaf een arbeidsongeschiktheid van minstens 25%. Het vervangingsinkomen blijft begrensd tot 80% van het normale inkomen om de terugkeer te bevorderen. Bovendien kiest u als werkgever zelf welke risico’s u wenst te verzekeren: ziekte, arbeidsongeval, privé ongeval, bevalling.