spacer.gif
Cash Balance

De formule « Cash Balance » biedt een uitstekend compromis tussen de twee voorgaande plantypes. Een vast spaarbedrag wordt op bepaalde vervaldagen toegewezen aan de verzekerde. Dit bedrag wordt gekapitaliseerd volgens een vooraf bepaald rendement.

 

De werknemer beschikt dus enerzijds over een waarborg aangaande het kapitaal dat hij zal ontvangen bij de pensionering en anderzijds financiert het bedrijf het plan met de waarborg nooit een euro teveel uit te geven.

 

Die plannen zijn van het type vaste prestaties.