spacer.gif
Verzekerden

Een individuele pensioentoezegging kan, mits rekening houdend met het wettelijk kader, onderschreven worden voor elke, door u gekozen, individuele medewerker.

 

Wettelijk kader:

Het toekennen van een individuele pensioentoezegging wordt door de wetgever toegestaan indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • voor de loontrekkenden:
    • als in de onderneming voor alle werknemers een aanvullend pensioenstelsel bestaat;
    • indien de IPT niet wordt toegekend in de laatste drie jaar voor het pensioen of brugpensioen.
  • voor de zelfstandigen:
    • als de beroepsactiviteit uitgeoefend wordt in het kader van een vennootschap;
    • als de zelfstandige een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt.