spacer.gif
Verzekerden van een Bonusplan

Bij de instelling van het plan, kiest u de categorieën van de werknemers die gebruik zullen maken van het Bonus plan. 

 

Uw keuze kan vallen op een categorie werknemers die een specifieke functie uitoefenen in het bedrijf en, in voorkomend geval, beperkt zijn ten aanzien van de categorieën van werknemers die gebruik maken van de basisgroepsverzekering.