spacer.gif
5 redenen om te opteren voor e-volulife, ons cafetariaplan ​
 1. e-volulife maakt u het leven gemakkelijk, dankzij zijn volledige en betrouwbare service
  Naast de administratieve taken omvat ons cafetariaplan eveneens alle taken met betrekking tot de groepsverzekering, zoals
  • het financieel, actuarieel en boekhoudkundig beheer
  • de vereffening van de kapitalen en de renten aan de begunstigden 
  • oplossingen voor uw medewerkers die weldra met pensioen gaan
 2. e-volulife wordt online beheerd op het EB Online platform
  Dankzij "Straight Through Processing" maakt deze website een omiddellijke en automatische gegevensbehandeling mogelijk: uw wijzigingen worden meteen verwerkt, zonder risico op vergissingen.
 3. e-volulife helpt u bij het valoriseren van de bovenwettelijke voordelen die u toekent
  Om hun bovenwettelijke voordelen op hun juiste waarde te kunnen schatten, is een kwalitatief hoogstaande communicatie en informatie naar uw medewerkers toe onontbeerlijk. Als u uw werknemers een gepersonaliseerde toegang verleent, dan hebben zij rechtstreeks toegang tot de gegevens van hun pensioenplan en beschikken zij over een duidelijke en onmiddellijke evaluatie van hun bovenwettelijke voordelen.
 4. e-volulife helpt u bij de controle van uw budget…
  Met e-volulife geeft u uw werknemers
  - hetzij een toezegging van het type Vaste bijdragen: u bepaalt vooraf het budget dat u aan uw personeel besteedt. Zo ligt uw globale kost van meet af aan vast.
  - hetzij een toezegging van het type Cash Balance: u verbindt zich ertoe, periodiek een forfaitair spaarbedrag te storten. Dat bedrag wordt gekapitaliseerd aan een vooraf bepaald rendement.
  … en de beperking van uw kosten
  We stellen u tools en processen ter beschikking die hun degelijkheid reeds hebben bewezen: u kunt rekenen op een efficiënt extern beheer, en uw interne kosten voor de administratie van uw pensioenplan zijn beperkt.
 5. e-volulife is de groepsverzekering van de laatste generatie
  Met uw imago als innovatief werkgever zult u nieuwe medewerkers aantrekken en uw beste werkkrachten aan uw bedrijf binden.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen.