spacer.gif
Publicaties
 
September 2015


​De toekomst van onze pensioenen

Deze 18de editie van Reference herneemt de belangrijkste tussenkomsten van de sprekers op ons Pension Forum van 28 april.

 

AG Insurance nodigt regelmatig zijn klanten-werkgevers op seminaries uit om een gekozen thema verder uit te diepen en erover te
debatteren.

  

In het kader van de toekomst van onze pensioenen hadden we een gesprek met Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV.


Top.gif

 Augustus 2014

 

​Het eenheidsstatuut in de praktijk

Vanaf 1 januari 2025 mag er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen arbeiders en bedienden met betrekking tot de aanvullende pensioenen.
 
In deze nieuwe editie van Reference bekijken we de gevolgen van deze nieuwe wetgeving vanuit verschillende standpunten:  Alexander De Croo, minister van Pensioenen, Jan Van Gysegem (Claeys & Engels), Florence Delogne (Adviseur van de vicepremier en de minister van Pensioenen), Bernadette Adnet (VBO) en Sylvia Logist (ACLVB).

Meerdere bedrijven (Confederatie Bouw, Danone, Recticel) getuigen ook over de manier waarop zij de harmonisatie aanpakken.

 

Top.gif

Juni 2013


​Gezondheidszorgen in Belgïe: In welke richting evolueren?

De gezondheidszorg in België evolueert constant. Maar ook de kosten groeien bij ons sneller dan in onze buurlanden. Hoelang kan deze situatie blijven duren? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we Pieter Van Herck van de Think tank Itinera ontmoet.


Daarnaast gaan we ook dieper in op volgende onderwerpen: de impact van de levensverwachting op chronische ziekten, de toename van de ambulante zorgen en de rol die werkgevers kunnen spelen op het vlak van gezondheidszorgverzekeringen. In dat kader hadden we ook een gesprek met Luc Steensels van Randstad.

 

Consulteer de ReferenceTop.gif

Mei 2012


Debat over pensioenhervorming

In deze 15de uitgave hernemen we de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de EB Conference op 14 maart.


AG Employee Benefits gaf het woord aan verschillende gezaghebbenden die hun visie gaven over de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen. Onders de sprekers bevonden zich zowel sociale partners als mensen uit de politieke wereld.

 

Consulteer de Reference

 

 


Top.gif

​Januari 2012


3de Pension & Health Forum

 

Op 30 november 2011 organiseerde AG Employee Benefits zijn 3de Pension & Health Forum met als thema "de zekerheid van de pensioenen".
 
Reference nr 14 besteedt een volledig dossier aan de interventies van de sprekers: Ivan Van de Cloot (Itinera Institute), Jean-Michel Kupper (AG Employee Benefits), Pierre Devolder (UCL) en Geert De Ridder (Deloitte).
 
 
 

Top.gif

Augustus 2011
Reference 13

Welke Wap-garantie?


Een rondetafelgesprek met een aantal stakeholders over het gewaarborgd minimumrendement. De crisis bevestigt de noodzaak van een goede bescherming van de pensioenen.

Is de huidige rentevoet eigenlijk nog wel te rechtvaardigen?

 

Consulteer de Reference


Top.gif

November 2010

Beheer, transparantie en bescherming van de gegevens van de 2de pijler.

 

Beheer, transparantie en bescherming van de gegevens van de 2de pijler zijn de belangrijkste thema's in onze nieuwe editie van Reference

Het tijdschrift bevat ook een aantal interviews van specialisten over deze onderwerpen.     


Top.gif

Mei 2010

2de Pension & Health Forum


Op 1 april organiseerde AG Employee Benefits zijn 2de Pension & Health Forum, waarbij dit keer het thema van de sectorplannen centraal stond.

Reference besteedt een volledige dossier aan de interventies van de sprekers.

 

 


Top.gif

Januari 2010

 

De Zekerheid van de pensioenen

Reference ging een boeiend debat aan over de zekerheid van de aanvullende pensioenplannen, de toekomstvisie en de risicoperceptie.

 

Consulteer de Reference 


Top.gif

Mei 2009

Een nieuwe pensioenhervorming in het verschiet

Voorstelling van de toespraken van het 1ste Pensioenforum georganiseerd door Employee Benefits.

 

Consulteer de Reference

 


Top.gif

Oktober 2008

Anti-discriminatie : meer rechtszekerheid, aub !

Dossier over antidiscriminatie : zowel werkgevers als verzekeraars vragen meer rechtszekerheid.

 

Consulteer de Reference

 


Top.gif

Pension & Health Solutions

Ontdek onze brochure Pension & Health Solutions!

Deze brochure geeft een overzicht van de Employee Benefits producten en diensten, zowel voor bedrijven, voor sectoren als voor aangeslotenen. Meer info over de inhoud van de brochure.

 


Top.gif

Januari 2008

Hoe beter communiceren betreffende de groepsverzekering?

Een dossier gericht tot de werkgevers en de verzekeraars : hoe beter en meer communiceren over de groepsverzekeringen ?

 

Consulteer de Reference

 

 

 


Top.gif

Juni 2007

Pensioenfondsen in de kijker

Pensioenfondsen in het licht van de nieuwe wet op de IBP en de evolutie van de pan-Europese pensioenen.

 

Consulteer de Reference

 

 

 


Top.gif

Januari 2007

Sectorplannen

Hebben de sectorplannen het Belgische pensioenlandschap echt gedemocratiseerd?

 

Consulteer de Reference

 


Top.gif

Juni 2006

De langdurige arbeidsongeschiktheid in twijfel getrokken

Hoofdthema van dit nummer: langdurige arbeidsongeschiktheid blijft toenemen. Reference bracht enkele deskundigen samen om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

 

Consulteer de Reference

 

 


Top.gif

Januari 2006

Vereffening van groepsverzekeringskapitalen : kapitaal of rente ?

Diverse persoonlijkheden uit de politieke, economische en sociale wereld  geven hun mening over dit delicate onderwerp, dat zowel  werkgevers als aangeslotenen bezighoudt.

 

Consulteer de Reference

 


Top.gif

Juni 2005

De wettelijke aanpassing van de pensioenplannen

Klanten, controleorganen, advocaten en interne specialisten van Fortis Employee Benefits praten over het thema van de wettelijke aanpassing van de pensioenplannen.

 

Consulteer de Reference

 

 

 

 


Top.gif

Januari 2005

De verantwoordelijkheid van de werkgevers in het kader van de WAP

Consulteer de Reference 

 

 


Top.gif