spacer.gif
Augustus 2011
Reference 13
Welke Wap-garantie?


Een rondetafelgesprek met een aantal stakeholders over het gewaarborgd minimumrendement. De crisis bevestigt de noodzaak van een goede bescherming van de pensioenen.

Is de huidige rentevoet eigenlijk nog wel te rechtvaardigen?

 

Consulteer de Reference