spacer.gif
Zaak Madoff
In 2008 is de negatieve impact van de fraude door Madoff op de Rainbowfondsen zeer beperkt. Ze bedraagt 0,44% voor Indigo, 0,74% voor Green, 1% voor Orange en 1,41% voor Red. De inventariswaarden houden op dit ogenblik rekening met het worst case scenario. Eventuele recuperaties zouden deze waarden later dus nog positief kunnen beïnvloeden.