Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten


spacer.gif
​DB2P
DB2P, de databank met de gegevens over de toezeggingen van de 2e pijler, is operationeel sinds 2011.
 

Wat zijn de doelstellingen van DB2P?

 • Controle door de RSZ van de inhouding van de bijzondere bijdrage van 8,86 % op de werkgeversbijdragen
 • Een bron voor de berekening en de controle van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 %
 • Controle door de FSMA van het naleven van de sociale wetgeving (WAP/WAPZ)
 • Controle door de FOD Financiën van de 80 %-regel (fiscale aftrekbaarheid)
 • Bron van statistieken die de regering kan gebruiken
 • Informatiecentrale die de aangeslotene online kan raadplegen
 

Fiscale sanctie

Sinds 1 januari 2013 is het aangeven van informatie over de aanvullende pensioenen bij de DB2P-databank een bijkomende voorwaarde voor de fiscale aftrek van de werkgeversbijdragen door de werkgever.

 

Wie bezorgt de gegevens aan DB2P?

Als pensioeninstelling doet AG Employee Benefits het nodige wat betreft de gegevens van de plannen die het beheert.

Als werkgever kan Sigedis (de DB2P-beheerder) u in de toekomst eventueel vragen om u uit te spreken over bepaalde gegevens. Wij komen hier later nog op terug.

 

Welke data worden al doorgegeven?

In overeenstemming met de door Sigedis gewenste planning is AG Employee Benefits sinds oktober 2011 begonnen met het verstrekken van gegevens, meer bepaald wat betreft de pensioentoezeggingen voor loontrekkenden (groepsverzekeringen, sectorale toezeggingen, individuele pensioentoezeggingen):
 • De werkgeversbijdragen van 2010, 2011 en 2012 onderworpen aan de bijzondere bijdrage van 8,86 %
 • De premies per aangeslotene per werkgever (voor zelfstandigen: per vennootschap) voor 2011 en 2012 m.b.t. de speciale bijdrage van 1,5 % van 2012 en 2013
 • De verschillende betrokken pensioenregelingen
 • De jaarlijkse momentopnamen van 2011 en 2012 van de individuele rekeningen van de aangeslotenen. Het gaat, globaal gezien, over gegevens die vermeld staan op de pensioenfiche, maar waarvan een momentopname wordt gemaakt op een datum die kan verschillen van die van uw pensioenfiche.
 • De gebeurtenissen die een lopende rekening beïnvloeden, zoals een uitdiensttreding of overplaatsing.

 

Welke gegevens moeten nog doorgegeven worden in 2013?

 • Voor loontrekkenden: 
  • De nieuwe regelingen en de wijzigingen van de regelingen waarvoor bijkomende informatie moet geleverd worden en waarvoor we uw medewerking vragen
  • De momentopname 2013 van de individuele rekeningen en de overblijvende gebeurtenissen van 2013 (uitdiensttredingen, overplaatsingen) die deze rekeningen kunnen beïnvloeden

 

 • Voor zelfstandigen: 
  • De contracten VAPZ en RIZIV

 

Hoe kunt u deze gegevens raadplegen?

Sinds half mei 2013 is de online toepassing van DB2P toegankelijk via deze link: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/db2p/how.htm
 
Daar kunt u als werkgever de verschillende gegevens raadplegen, nl. de pensioenplannen die u aanbelangen en de werkgeversbijdragen die onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage van 8,86 %. Sinds kort vindt u er ook de nodige informatie in het kader van de bijzondere bijdrage van 1,5 %.
 
U ontvangt binnenkort een communicatie van Sigedis over dit onderwerp (of misschien hebt u die al ontvangen). Gelieve de verschillende instructies te volgen die zijn opgenomen in deze communicatie of op de referentiesite die er ook in vermeld staat.
Indien u deze communicatie niet ontvangen heeft, moet u in principe geen bijdrage van 1,5 % betalen. Als u dat wenst, kunt u altijd uw situatie checken op de online DB2P toepassing.
 

En nadien?

Vanaf 2014 zullen loontrekkenden die het plan hebben verlaten (bv. onthaalstructuur) ook moeten aangegeven worden, net als de individuele pensioentoezeggingen en de groepsverzekeringen voor zelfstandigen.
 
 
 
Laatste update: 26/09/2013