spacer.gif
spacer.gif
Magazine Reference 4

De jongste jaren zijn zowel de primaire als de langdurige arbeidsongeschiktheid fors toegenomen, en dit meer bij vrouwen dan bij mannen. De tendens is ook meer uitgesproken bij de oudere werknemers. Reference bracht enkele deskundigen samen om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.