spacer.gif
spacer.gif
Jaarresultaten 2010

Op 9 maart heeft Ageas zijn jaarresultaten voor 2010 bekend gemaakt. Hierbij vindt u de belangrijkste elementen die betrekking hebben op de resultaten van AG Insurance.


Een omzet van 6,7 miljard EUR
De omzet ligt in lijn met de voorbije jaren, al kwam die iets lager uit door de minder goede marktomstandigheden in Leven. In die tak kenden we, na een zeer sterk 2009, een lichte daling van premie-inkomsten. De beheerde activa in Leven daarentegen stegen wel met 6 %. In Niet-leven groeiden we met meer dan 5 %, dubbel zo veel dan de rest van de markt. Vooral in Auto en Gezondheidszorg kenden we een zeer sterke stijging van het incasso.


Een winst van 351 miljoen euro

Hoewel de nettowinst lager ligt dan vorig jaar, beschouwen we dit als een degelijk resultaat, gezien de bijzonder volatiele financiële markten, de herschikking van onze obligatieportefeuille en de stijgende schadelast als gevolg van de weersomstandigheden. Onze continue aandacht voor kostenbeheersing en meerwaarden op verkopen in vastgoed hadden dan weer een positieve impact op het resultaat.


Een blijvend stevige financiële positie

De beheerde activa in Leven zijn opgelopen tot meer dan 48 miljard EUR.
Onze solvabiliteit blijft bijzonder sterk met een solvabiliteitsratio van 198 %, het dubbele van wat wettelijk vereist is.

2010 zal niet herinnerd worden als een “grand cru” voor de verzekeraars. Daarvoor waren de markten en de weersomstandigheden te ongunstig. In die context kunnen we enkel tevreden zijn met de behaalde resultaten. Ze bevestigen dat AG Insurance een stabiele, solide partner is met een gezond beheer op lange termijn.