spacer.gif
spacer.gif
Sigedis

 Oktober 2011

In september stuurde Sigedis een brief naar alle werkgevers over de aangiften die tegen eind 2011 doorgegeven moeten worden aan DB2P (eerste aangiften voorzien eind september). Omwille van technische redenen m.b.t. de ontvangst van de bestanden, heeft Sigedis de deadline met een maand opgeschoven. Dit betekent dat de eerste aangiften over de werkgeversstortingen 2010 en onderworpen aan de 8,86 % mogen aangegeven worden tot 31 oktober 2011.
Deze informatie is ook terug te vinden op de website van DB2P: http://www.db2p.be/nl/frontpage_nl.

In de praktijk zal AG Employee Benefits het nodige doen om de gegevens m.b.t. de plannen die wij beheren aan te geven.

 

 September 2011

De eerste aangiften in DB2P zijn voorzien voor september 2011. Ontdek hier welke gegevens overgemaakt zullen worden.


 November 2010

In onze meest recente uitgave van Reference (november 2010) gaan we o.m. dieper in op de oprichting van de Databank 2de pijler en wie welke gegevens moet overmaken.

U vindt de artikels van de Reference  hier terug.


 Augustus 2010

Sigedis heeft als opdracht een databank voor de aanvullende pensioenen op te richten.

Wat betekent dat precies en welke gegevens zullen hierin opgenomen worden?

U leest er meer over in dit artikel.