spacer.gif
Wet Verwilghen (2007): uw nieuwe verplichtingen in het kader van deze wet bij een nieuwe aansluiting en bij verlies van de collectieve dekking .

Samenvattend schema van de nieuwe wetgeving   FR  NL

 1. bij een nieuwe aansluiting (aanwerving, nieuwe
  overeenkomst, …)

  Voor de werknemers die een collectieve hospitalisatieverzekering genieten en/of een verzekering gewaarborgd inkomen en/of ambulante zorgen:

  U dient het informatiedocument prefinanciering  FR  NL  over te maken aan uw werknemers. Dit document informeert hen over de mogelijkheid tot prefinanciering van de premie voor de individueel voortgezette collectieve ziekteverzekering. Wij raden u aan uw werknemers voor ontvangst te laten tekenen.

  Voor de werknemers die enkel een collectieve hospitalisatieverzekering genieten: U dient hen de fiche AG Care Vision  NL FR over te maken. AG Care Vision is onze huidige prefinancieringsoplossing.


  Indien uw werknemer meer informatie wenst over AG Care Vision of het verschil wil kennen tussen de collectieve hospitalisatieverzekering en AG Care Vision, kunt u hem verwijzen naar het gedeelte 'aangeslotene' « uw vragen / onze antwoorden ».
 2. bij verlies van de collectieve dekking (pensioen, ontslag, loopbaanonderbreking of tijdskrediet, faillissement, …)


  Voor de werknemers die een collectieve hospitalisatieverzekering genieten en/of een verzekering gewaarborgd inkomen en/of ambulante zorgen:

  U dient hen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om hun collectieve hospitalisatieverzekering individueel voort te zetten en hen het document Individuele voortzetting collectieve verzekering  NL  FR te overhandigen.


  Ten laatste 30 dagen na het verlies van de collectieve dekking moet de werknemer geïnformeerd worden over zijn recht om de verzekering individueel voort te zetten. De werknemer beschikt vanaf dan over een termijn van 30 dagen om de voortzetting aan te vragen.


  Het recht op voortzetting wordt zonder medische formaliteiten toegekend indien de verzekerde werknemer in de 2 jaar voorafgaand aan het verlies van de collectieve dekking, een dekking heeft genoten bij één of meerdere privéverzekeraars. Er mag op geen enkel moment een onderbreking van dekking zijn om dit recht te behouden.