Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

 

Gebruik het formulier Aanvraag van vereffening indien uw aangeslotene met pensioen, brugpensioen of vervroegd pensioen gaat.
  • Druk het formulier af en vul het gedeelte in dat u aanbelangt.
  • Vraag de aangeslotene het document verder in te vullen, te tekenen en u terug te sturen met toevoeging van:
    • een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart en SIS-kaart
    • indien de fiscale woonplaats of zetel van fortuin van de aangeslotene in het buitenland gelegen is: het fiscaal attest. Hiervoor dient u het document 'fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland' aan de aangeslotene te bezorgen in de taal van het betreffende land.
  • Stuur het geheel vervolgens naar AG Insurance, ter attentie van de beheerder van uw plan, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.
  • Interpretatie van de Fiscus van het begrip "effectief actief"