Wanneer en hoe deze formulieren gebruiken?

 

Informatiedocument prefinanciering

Dit document moet de werkgever overmaken aan alle verzekerde personeelsleden en bij elke nieuwe aanwerving. Op die manier komt de werkgever zijn wettelijke informatieverplichting als gevolg van de Wet Verwilghen na. Gezien de strenge sancties is het aangeraden om de werknemer voor ontvangst te laten tekenen.
Indien het een collectieve hospitalisatieverzekering betreft, moet de werkgever ook de fiche AG Care Vision overmaken.

 

Fiche AG Care Vision

Samen met het informatiedocument prefinanciering moet de werkgever die een collectieve hospitalisatieverzekering heeft afgesloten ten voordele van zijn personeelsleden, ook de fiche AG Care Vision overmaken aan de verzekerde personeelsleden. AG Care Vision is een individuele hospitalisatieverzekering die inspeelt op de bedoeling van de wetgever om de prefinanciering aan te moedigen.

 

Aanvraag tot individuele voortzetting

Dit document moet overgemaakt worden aan de werknemer ten laatste 30 dagen na de beƫindiging van de aansluiting of het verlies van de collectieve dekking van de verzekering gezondheidszorg of gewaarborgd inkomen. Het document bestaat uit 2 delen:
* Het eerste deel moet volledig ingevuld worden door de werkgever
* Het tweede deel is bestemd voor de werknemer om de individuele voortzetting aan te vragen.
Beide documenten moeten overgemaakt worden aan de werknemer.