spacer.gif
Aanduiding / wijzigen van begunstigde(n) in geval van overlijden

 

Een medewerker wenst af te wijken van het standaardreglement om een begunstigde bij overlijden aan te duiden of te wijzigen. 
 
 Groepsverzekering (2de pijler)
 
  1. Bezorg het formulier "Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden" aan uw werknemer.
  2. De werknemer vult het formulier in, ondertekent
  3. De werknemer stuurt het formulier rechtstreeks terug naar AG Employee Benefits, naar het adres vermeld op het formulieur.

In de volgende situaties:
 
  • U hebt een contract bij AG Insurance betreffende een uitdiensttreding vóór 2004.
  • U hebt een contract bij AG Insurance betreffende een uitdiensttreding na 2004.
  • U hebt een contract in de Onthaalstructuur van AG Insurance.
  • U hebt een contract bij AG Insurance in de Onthaalstructuur IN.

 

 

 

NL FR  EN  DE

 

 

  
De werknemer kan de uitlegnota raadplegen om het document correct in te vullen.
 
Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)   NL     FR
 
 
 
 Individuele levensverzekering (3de pijler)
 
 
 Uw medewerker kan dit formulier gebruiken:
 
NL   FR   EN   DE
 
 Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)   NL     FR