spacer.gif
Een vertrek met (brug)pensioen aangeven

Een werknemer gaat binnenkort met (brug)pensioen.


Verzekering Pensioen & Overlijden


 

 U deelt ons de keuzes van uw werknemer mee aan de hand van de 'aangifte van vereffening’ en u bezorgt ons dit formulier terug.

Aangifte vereffening:

NL

FR EN   DE
Aangifte vervroegde opname:NLFRENDE

 

 


 Is uw werknemer effectief actief gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd?

Wanneer uw werknemer effectief actief gebleven is tot de wettelijke pensioenleeftijd en zijn kapitaal pas op dat moment ontvangt, dan kan hij een verminderde belasting genieten.

  1. Raadpleeg wat de fiscus verstaat onder "effectief actief"  FR NL 
  2. Vul de rubriek "in geval van effectieve activiteit tot wettelijke pensioenleeftijd" in op het aangifte formulier voor een vereffening.

Attest van activiteit tot aan de wettelijke pensioenleeftijd ​  NL  FR  


 Heeft de begunstigde van de groepsverzekering zijn fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland?
AG Insurance is verplicht t.o.v. de Belgische belastingoverheid een bronbelasting te heffen in België (bedrijfsvoorheffing). In bepaalde gevallen dient die voorheffing echter niet te worden afgehouden. 

Aangifte vereffening bij fiscale woonplaats of zetel van fortuin in buitenland 

 

Verzekering Gezondheidszorgen (hospitalisatie, arbeidsongeschiktheid en ambulante zorgen)Meer info over uw verplichtingen in het kader van de verzekering gezondheidszorgen.

Uw werknemer wenst zijn collectieve verzekering gezondheidszorgen individueel verder zetten?

Bezorg ons het document 'voortzetting van de collectieve ziekteverzekering' FR, NL'. 

Bijna met (brug)pensioen?


Wenst uw werknemer meer info over (brug)pensioen, kijk dan in de rubriek ‘Bijna met brugpensioen’ van de doelgroep Aangeslotenen.