Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten


spacer.gif
Belastingen op de premies

De individuele premies die u op de pensioenfiches of op de borderellen terugvindt, zijn steeds de premies exclusief belastingen. De hieronder vermelde belastingen moeten bij het totaal van elk borderel worden geteld.

 

Leven/overlijden

 Op de premies voor de waarborg leven of overlijden is een taks van 4,40 % verschuldigd. Deze wordt geïnd door AG Insurance en rechtstreeks aan de Staat gestort. Voor bijkomende persoonlijke stortingen door de aangeslotenen geldt een taks van 1,10 %.

 

Invaliditeit/premievrijstelling

 De premies die de werkgever stort in het kader van de invaliditeitsdekking, zijn onderworpen aan een verzekeringsbelasting van 4,40 %.

 

Gezondheidszorgen

 De premies van de collectieve hospitalisatieverzekering zijn onderworpen aan een verzekeringsbelasting van 9,25 %. Bovendien is een bijdrage van 10 % verschuldigd ten voordele van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
 De premies zijn echter vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

 

Ambulante zorgen

 De premies van de collectieve ambulante zorgen zijn onderworpen aan de verzekeringsbelasting van 9,25 %.
 Deze premies zijn echter vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

 

Bijdragen van Sociale Zekerheid op premies voor de waarborgen leven en overlijden

 Op de premies die de werkgever effectief heeft betaald, is een RSZ-bijdrage verschuldigd van 8,86 %. Deze wordt toegepast na aftrek van de belasting van 4,40 %. Per kwartaal dient de werkgever hiervan aangifte te doen. AG Insurance bezorgt hiervoor per kwartaal de nodige info.